اردوی تفریحی آموزشی تئاتر راز جنگل_آذرماه

در تاریخ 1 آذرماه 1401 جهت آشنایی نوآموزان با فواید صدقه ،نوگلان عزیرمان قبل از رفتن به تئاتر با دادن صدقه خود و دوستانشان را بیمه کردند و  در راستای آموزش های ارزنده از کتاب آداب ادب مبحث دوستیابی نوگلان عزیزمان در فرهنگسرای شهر ما به تماشای تئاتر آموزنده راز جنگل با مضمون دوستیابی نشستند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20