آموزش پروانه با سفال مربی سال خانم آقایی_اردیبهشت ماه

آموزش سفال برای کودکان موجب افزایش خلاقیت و هوش فضایی در کودکان می شود. این کار به کودکان در لمس کردن و کشف خاک رس کمک بسیار زیادی می کند. کودکان در تمام سنین از له کردن، خرد کردن، فشار دادن با انگشتان لذت می برند.از مزایای سفالگری برای کودکان می توان به افزایش یادگیری، بهبود مهارت های حرکتی، افزایش عزت نفس، مهارت های حل مسأله و آموزش نظم و انضباط به کودکان اشاره کرد. سفالگری برای کودکان یک فعالیت هنر بسیار مفید می باشددر تاریخ  ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط مربی سفل  آموزش پروانه به نوآموزان داده شد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20