معرفی پرسنل

 • ساجده غفاری

  ساجده غفاری

  کمک مربی
 • مرضیه بیجاری

  مرضیه بیجاری

  کمک مربی
 • سمانه قائمی فرد

  سمانه قائمی فرد

  مربی نقاشی- سفال
 • ندا نیک فرجام

  ندا نیک فرجام

  مربی ژیمناستیک
 • فهیمه صاحبی

  فهیمه صاحبی

  مربی پیش۱
 • زهرا طلانشان

  زهرا طلانشان

  مربی پیش۲
 • اکرم محمدزاده

  اکرم محمدزاده

  مربی پیش۲
 • سیده زهرا میری

  سیده زهرا میری

  مربی پیش۲
 • مهتاب فدائی

  مهتاب فدائی

  مربی پیش۲
 • ملیحه طالبی

  ملیحه طالبی

  مربی پیش۲