نوآموزان برتر سال اخلاق

محمدحسین روحی برتر
محمدحسین روحی سال : ۱۳۹۸ کلاس خانم طالبی پایه تحصیلی : پیش 2 شهر : مشهد رتبه : برتر آذر ماه