نوآموزان برتر سال فرهنگی

امیرطه عباسی برتر
امیرطه عباسی سال : کلاس خانم صاحبی پایه تحصیلی : پیش 1 شهر : مشهد رتبه : برتر دی ماه