سند تحول بنیادین چیست ؟

بسمه تعالی

*سند تحول بنیادین چیست ؟

*اهداف سند بنیادین چیست؟

*محور های سند بنیادین چیست؟

سند تحول بنیادین؛:نقشه راه آموزش و پرورش است که توسط صاحب نظران با مشارکت متخصصان عرصه تعلیم و تربیت تدوین و تصویب شده است

هدف وراهبرد: این سند در آموزش و پرورش ما را ناگزیر به شناسایی اولویت‌ها می‌کند و اینکه از چه نقطه‌ای باید شروع کنیم و پیشران ما برای تحول کجا است

محور اول؛ تربیت تمام ساحتی
تربیت تمام ساحتی مهم ترین ماموریت آموزش و پرورش است و در سند تحول بنیادین تربیت نسل نو در تربیتی چندساحتی است و رشد متوازن و متعادل توجه به همه ساحت‌ها است.
اگر ماموریت آموزش و پرورش را در آماده کردن انسان‌ها برای پیشرفت و تعالی جامعه و خانواده و خودشان، مصونیت بخشی نسل در برابر تغییرات، ایمن کردن آنان در برابر یاس و نا امیدی، توسعه مجال کافی برای خلاقیت بدانیم،  نیازمند آن هستیم که از تعلیم و تربیت حافظه محوری به سمت تعلیم و تربیت تمام ساحتی برویم.
در تمام ساحت‌های سند تحول بنیادین نیازمند پرورش دانش آموزانی هستیم که ابعاد وجودی انسان در این ساحت‌ها تربیت پیدا می‌کنند و اگر چنین تربیتی وجود نداشته باشد، دانش آموزان پس از مدرسه در برآوردن نیازهای خود دچار مشکل می شوند.
در پایان دوران آموزش عمومی دانش آموزان باید با حدی از توانمندی‌ها آشنا باشند و مهارت‌های پایه را داشته باشند و ارزیابی‌ها ‌و سنجش بخش کوچکی از این توانمندی‌ها را مورد بررسی  قرار می‌دهد

در همین راستا ضرورت دارد به چگونگی شیوه سنجش و ارزشیابی توجه بیشتری شود و البته کنکور تمام نظام آموزشی کشور را گروگان گرفته است که در آن موضوع هم برنامه‌هایی برای اقدام داریم

محور دوم؛ استقرار زیرنظام های سند تحول
با اشاره به اینکه محور دوم برنامه‌ها استقرار زیر نظام‌های سند تحول بنیادین است،   تحولات در شش زیرنظام پیش بینی شده است که می‌توان به تحولات در منابع انسانی، مالی، فضا، تجهیزات، برنامه درسی ملی و…اشاره کرد و به همین علت برای هریک از زیرنظام‌ها مسئولی تعیین می‌شود و در ادامه کار شورای هماهنگی زیر نظام‌ها برای اجرایی شدن سند را خواهیم داشت .
مبنای ارزیابی مدیران در تمام سطوح آموزش و پرورش تحت عنوان اهداف زیر نظام‌های سند تحول بنیادین خواهد بود.
محور سوم؛ تقویت مدرسه
محور سوم اولویت‌ها تقویت مدرسه است ؛در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی صورت گرفته که کافی نبوده است در حالی که باید

مدرسه،کانون اصلی تعلیم و تربیت باشد وتمام اتفاقات تعلیم و تربیت، در مدرسه تجلی و تبلور یابد(نظر رییس اموزش وپرورش).
اختیارات مدارس را افزایش خواهیم داد و مدیران را توانمند و ظرفیت آنها را افزایش می‌دهیم و به تنوع محیط‌های یادگیری خواهیم پرداخت چرا که کلاس بخشی از محیط یادگیری است و مکان‌های دیگر مدرسه و اتفاقات آن بخش دیگری از  فرایند یادگیری است.
وزیرآموزش و پرورش با اشاره به مدرسه بدون دیوار، اظهار کرد: به دنبال پیوند مدرسه و اجتماع هستیم چرا که آینده جامعه در مدرسه شکل می‌گیرد و هرچه پیوندها عمیق‌تر باشد هم افزایی‌ها گسترش پیدا می‌کند و اگر مدرسه کانون یادگیری است خانواده هم کانون دیگر یادگیری است و این دو باید همراه هم باشند.
وی افزود: در اجرای طرح بوم به مدارس اجازه داده شده است دوساعت از برنامه درسی مدرسه را طراحی کنند تا برای حضور فعال‌تر دانش آموزان در زندگی جمعی استفاده شود. همچنین سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی باید توجه‌اش را بر این موضوع متمرکز کند تا این کار با رعایت استانداردهای لازم انجام شود.
وی با بیان اینکه در انتخاب مدیران مدارس باید دقت شود،گفت: اگر مدیران به درستی انتخاب شوند هدف‌ها راحت‌تر اتفاق می‌افتد چرا که مدیر توانمند، کلید موفقیت ماست و عملکرد کل نظام آموزش و پرورش در مدرسه ارزیابی می‌شود .
محور چهارم؛ بهبود مدیریت
مدیران توانمند تغییرات را مدیریت می‌کنند و اجرای سند تحول بنیادین نیاز به مدیریت توانمند است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سند تحول بنیادین و اجرای آن اظهارکرد: سند خوب و جامعی داریم و استقرار یک نظام و یک مجموعه خیلی دشوارتر از طراحی آن است و در حال حاضر در مرحله استقرار سند هستیم و باید تمام تلاش ما معطوف به اجرایی شدن آن باشد، بنابراین راهی را باید بیابیم که چگونه می‌توانیم سند را

اجرایی کنیم و به دنبال نقاط ثقلی باشیم که با آنها می‌توان اهداف سند را پایه‌ریزی کنیم.

برای اجرای سند تحول همه ظرفیت‌ها و امکانات باید بسیج شود چرا که محور کارهای آموزش و پرورش تربیت و پرورش انسان است و باید ظرفیت انسانی و تعامل موثر با انسان‌ها به عنوان قابلیت ویژه در مدیریت آموزشگاهی توجه شود.
نظرحاجی میرزایی: صد سال است مرکز تعلیم معلم داریم و امروز باید به تربیت مدیران هم توجه شود و آموزش و پرورش به نحو ویژه‌ای تربیت مدیران را درنظر بگیرد چرا که احراز صلاحیت مدیران بسیار مهم است و نباید از استانداردها عدول شود ..
محور پنجم؛ ارتقای جایگاه معلم
وی با بیان اینکه محور پنجم ارتقای جایگاه معلم است، گفت: معلمان همچنان مورد اعتماد جامعه هستند و تمام کاستی‌ها در پرتو معلم توانمند برطرف می‌شود و در غیر این صورت نمی‌توانیم به اهداف نظام تعلیم و تربیت دست پیدا کنیم البته باید بدانیم که معلم کارمند نیست که بتوان با قانون کارمندان دیگر، سنجیده شود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در بهره‌گیری از خدمات رفاهی اولویت به معلمان داده خواهد شد،گفت: در موضوع بیمه معلم بین آموزش و پرورش و سازمان‌های بیمه‌گر تعارضاتی وجود دارد لذا در نظر داریم با بیمه مرکزی در این خصوص جلساتی داشته باشیم و بررسی‌هایی صورت بگیرد.
محور ششم؛ عدالت آموزشی در جهت توسعه فرصت های کیفیت آموزشی
امروز زمان توسعه کیفی آموزش است و والدین باید از امکان مدرسه کیفی‌تر برای فرزندان خود برخوردار باشند و تلاش می‌کنیم تا فاصله‌ها را در مناطق مختلف کاهش دهیم .

. مدارس دولتی اولویت اصلی است و باید برای رسیدن آنها به سطح استاندارد تلاش کنیم و  بازسازی انگیزه‌ها در راستای رقابت صحیح و سالم صورت بگیرد و مدارس تلاش کنند ظرفیت‌های بهتر از خود نشان دهند و کیفیت افزایش پیدا کند .
محور هفتم؛ مشارکت موثر همه شرکای آموزش و پرورش

شوراهای آموزش و پرورش یکی از ظرفیت‌های خوبی است که برای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت و سند تحول بنیادین می‌توان از آن استفاده کرد چرا که شوراها شکل گرفته‌اند و ظرفیت‌های محلی را پوشش می‌دهند .
خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار از بهترین سرمایه‌های مشارکت در  آموزش و پرورش بوده‌اند و در این خصوص خیرین در سال جاری ١۵٠٠ میلیارد تومان را تقبل کرده‌اند و ما از فعالیت‌های خیرین حمایت می‌کنیم

محور هشتم؛ اقتصاد آموزش و پرورش
اقتصاد آموزش و پرورش حالش خوب نیست که نیازمند مراقبت و توجه جدی است .اقتصاد آموزش و پرورش و پایداری منابع امری مهم است

گردآورنده:سرکار خانم حیدریان(معاونت)

تایید کننده:سرکار خانم تیموری(مدیریت)


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20