گرامیداشت روز ملی هوای پاک

تحقیقات نشان می دهد که هوای تمیز و تازه موجب تحریک مغز، افزایش کارایی، تحریک گردش خون و سوخت و ساز بدن می شود.

طی آموزش هوای پاک به نوآموزان توسط مربی بهداشت، تعدادی از نوآموزان در این رابطه کاردستی و نقاشی های زیبایی با موضوع روز هوای پاک ترسیم کرده و به مهد آوردند. امروز شنبه 29 دیماه 97 به مناسبت روز هوای پاک خانم عزت طلب کارهای آنان را برای سایر نوآموزان به نمایش گذاشته و در خصوص عوامل آلوده کننده هوا و اقدامات لازم جهت جلوگیری از آلودگی هوا باردیگر توضیحاتی ارائه دادند ، نوگلان با پلاکارت هایی خواستار رعایت نکات برای حفظ پاکی هوا برای نسل های آینده شدند و در پایان سرود هوای پاک در صبحگاه توسط نوآموزان همخوانی شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20