پروژه سنگ و کوه(کلاس خانم طلانشان پیش ۲ دختران)

امروز 4 آبان ماه 98 نوآموزان با انواع و سنگ و کاربرد های آن آشنا شدند

امروز نوآموزان سنگ هایی را با خود به کلاس آوردند که از لحاظ شکل و اندازه با هم متفاوت بودند سپس با ذره بین به برسی این سنگ ها پرداخته و درباره آن ها به بحث و گفت و گو پرداختند سپس خانم طلانشان درباره کاربرد سنگ ها مانند کار در مجسمه سازی ، ساختمان سازی و طلاسازی و … و سنگ های خوراکی مانند سنگ نمک که یکی از نوگلانهمراه خود آورده بود برای نوآموزان توضیح داد نوآموزان سنگ ها را لمس کرده و روی آن نقاشی کشیدند و با استفاده از مقوا و سنگ ها یک قلمرو کوهستانی به صورت کلاژ ساختند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20