میثاق نامه با آتش نشان ها

امروز 7 مهرماه 97 به مناسبت روز آتش نشان پس از آشنا نمودن نوآموزان با وظایف آتش نشانان قهرمان و درک این موضوع که آنان تنها در زمان آتش سوزی به کمک ما نمی آیند و در هر حادثه ای در صحنه حضور دارند. امروز نوآموزان با انگشتان کوچک خود میثاق نامه ایی را با این قهرمانان بی ادعا انگشت زده و امضا کردند که هیچگاه دست به کبریت و وسایل خطرناک نزده و کارهای پرخطر و حادثه آفرین انجام ندهند

هم چنین بچه ها ماکت برخی از وسایل خطرناک که ممکن است برای کودکان حادثه ساز باشد را از نزدیک مشاهده نمودند. در ادامه نیز یک انیمیشن با موضوع آتش و آتش نشان برای کودکان به نمایش گذاشته شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20