معرفی کلاس برتر

مرکز پیش دبستانی در پایان هر ماه کلاسی که نوآموزان آن از نظر اخلاق ، رفتار اجتماعی و مباحث درسی پیشرفت داشته اند را به عنوان کلاس برتر معرفی می نماید

امروز 99/2/3به دلیل تعطیلی مرکز بیش دبستانی در ماه های فروردین و اردیبهشت نوآموزان برتر این دو ماه با توجه به فعالیت های مجازی نوآموزان در مباحث آموزشی و فرهنگی تعیین گردیده و کلاسی که بیشترین مشارکت را در انجام تکالیف و اجرای آموزه ها به صورت فیلم و عکس داشتند به عنوان کلاس برتر انتخاب شدند که در روز تحویل کتاب ها و کاربرگ ها ی نوگلان گردن آویز نوآموز برتر به این عزیزان تقدیم شد

نوآموزان برتر فروردین ماه کلاس خانم میری
نوآموزان برتر اردیبهشت ماه کلاس خانم فدائی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20