خلاقیت با ماکارونی(کلاس خانم صاحبی پیش۱)

امروز 4 آذر ماه 98 نوآموزان کلاس پیش1 با استفاده از ماکارونی و رنگ انگشتی شروع به شکل سازی کردند

نوگلانم با استفاده از ماکارونی رشته ای و پروانه ای و نخ و رنگ انگشتی بادبادک درست کردند ابتدا ماکارونی های رشته ای را به صورت بادبادک چسباندند و سپس با نخ و ماکارونی فرمی دنباله بادبادک در اسمان را درست کردند و با رنگ انگشتی داخل بادبادک را رنگ کردند وبسیار لذت بردند

هدف از انجام این خلاقیت :

1- آموزش غیر مستقیم اندازه گیری(تکه کردن ماکارونی و چسباندن به صورت بادبادک)

2- تقویت مهارت شکل سازی و پرورش قوه خلاقیت

3- تطبیق شی با تصویر

4- لمس غذا قبل از پخت


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20