خلاقیت با برگ های پاییزی(کلاس خانم طلانشان پیش۲ دختران)

امروز 21 آبان ماه 98 از بچه ها خواسته شد از منزل یا پارک یا حیاط برگهای پاییزی را جمع آوری کرده و آنها را به کلاس بیاورند سپس به مشاهده دقیق برگهای پاییزی و رنگ برگ ها و رگبرگ ها از نزدیک پرداختند سپس درباره اینکه چرا برگها تغییر رنگ میدهند و زرد میشوند و اینکه چرا برگها از درخت جدا میشوند وخشک میشوندبا هم گفت و گو کردیم، در ادامه نوآموزان برگهای مختلف پهن و باریک و سوزنی و کوچک و بزرگی را که آورده بودند را به صورت خلاقانه با چسب و مداد در کاربرگ ها چسبانده و تصویرسازی کردند

از جمله تصاویر مختلفی مانند جوجه با برگ زرد، دختر، پروانه، ماهی ساختند و سپس با ماژیک برای آن تصویر چشم و نوک و…کشیدند ،درپایان کار نوآموزان از کاربرگ های یکدیگر دیدن کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20