تزیین برد مرکز به مناسبت عید غدیر

امروز پنجشنبه 16مرداد ماه معاونت مرکز، سرکار خانم حیدریان برد اطلاع رسانی مرکز پیش دبستانی را به مناسبت عید بزرگ غدیر خم مزین به نام امیر المومنین، حضرت علی(ع) کردند. باشد که این حضرت دستگیر همه ما باشند در روز رستاخیز

         گفت پیـغمبر به یــارای سخــن                                                                               پیک رب العالمین آمد به من
گفت حیدر را خدا این تحـفه داد                                                                             بر همه خلق جهان فضلش نهاد
گشت داخــل از یقین زوج بتول                                                                             در ولایــت با خداونــد و رسول
عید غدیر خم بر شما مبارک


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20