تحویل کتاب ها و کاربرگ ها به نوآموزان

در روز ۳۱ فروردین ماه 99 به دلیل ادامه تعطیلات تا پایان اردیبهشت ماه جاری ، تصمیم بر این شد که در جهت تفهیم بهتر و ارائه کاربردی تر مطالب آموزشی و همراهی نوگلان در منزل با مربیان در فضای مجازی کتاب های کار و آموزشی نو آموزان به والدین محترم تحویل داده شود ، به همین منظور هم چنین کاربرگ هایی با موضوعات مختلف از قبیل مرور آموزش های بهمن و اسفند ماه، هوش، ریاضی، بهداشت، علوم و…. توسط کادر اجرایی تهیه شده و در اختیار عزیزان قرار گرفت

از روز ۱ اردیبهشت ماه ۹۹ هر روز ۲ کلاس و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مرکز پیش دبستانی حاضر شده و کتاب ها و کاربرگ ها در اختیار والدین محترم قرار گرفت

دوشنبه:خانم صاحبی وخانم طلانشان

سه شنبه:خانم میری و خانم فدائی

چهارشنبه:خانم محمد زاده و خانم طالبی


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20