تحویل وسایل نوآموزان

دختر دلبندم خدای خوب را سپاس داریم
که توانستی با موفقیت و شوق فراوان
دوره پیش دبستانی را به پایان برسانی.
آرزو داریم این دوره نویددهنده‌ی روز‌های زیبا برای دوران پیش روی تو در زندگی باشد.

امروز یکشنبه  18 خرداد 1399 نوگلان کلاس خانم ها میری و خانم فدائی به همراه اولیا محترم در مرکز حضور یافتنه و پس از دیدار دوستان وسایل شخصی ، لوح، تقدیر نامه، عکس فارغ التحصیلی، جایزه و عکس های سفارشی راتحویل گرفتند و در پایان در کنار همکلاسی هایشان عکس یادگاری گرفته و در حیاط پیش دبستانی به یاد روزهای شاد مشغول بازی و شادی شدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20