برگزاری مراسم روز ۱۳ آبان

سیزده آبان روز استوارى ملت ایران در مقابل ترفند استکبار است(مقام معظم رهبری)

امروز 13 آبان ماه 97 روز به ذلت کشیدن “استکبار جهانی” توسط دانش آموزان ایران زمین است به مناسبت این روز مراسمی در محل آموزشگاه برگزار شد که به شرح زیر می باشد:

1- پخش نواهای انقلابی و سرود ملی و هم خوانی نوآموزان
2- بیان داستان قیام دانش آموزان در سال 57 به زبان کودکانه توسط معاونت مرکز
3- طنین فریادهای الله اکبر و مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل توسط نوآموزان
4- راهپیمایی نمادین نوآموزان و لگدکوب نمودن پرچم امریکا و اسرائیل
5- اجرای نمادین موشک باران کردن ماکت امریکا با موشک های کاغذی توسط پسران
6- اهداء جایزه به نوآموزان توسط مدیریت محترم بمناسبت روز دانش آموز


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20