برگزاری مراسم روز جهانی کودک

کودکان

نزدیک ترین راه هاي رسیدن بـه آسمان عشق را

از پرنده ها بهتر بلدند

کودکان

از تمام ستاره ها و پرنده ها

بـه آسمان نزدیک ترند

روز جــــــــــهانی کـــــودکـــــــ مبـــــــــارک

در روز چهارشنبه 18 مهرماه 97 همه نوآموزان دختر و پسر مرکز پیش دبستانی سرودی آهنگین در ارتباط با روز جهانی کودک که قبلا آموزش دیده بودند بصورت دسته جمعی با یکدیگر همخوانی کرده و ضمن گرد آمدن دور ماکت کره ی زمین و پوشیدن انواع لباس محلی آموختند که همه کودکان در هر کجای دنیا از هر نوع نژاد و رنگ و لهجه و زبان با یکدیگر برابر هستند، سپس نوآموزان در کنار هم چاشت گرم و هماهنگ میل کرده و کاردستی های زیبایی که به مناسبت این روز تهیه شده بود تقدیمشان گردید، در پایان بچه ها مسابقه ی بادکنک بازی داشته و بسیار لذت بردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20