برگزاری مراسم روز جهانی عصای سفید

امروز 23 مهر ماه 98 به مناسبت روز جهانی عصای سفید، نوآموزان با نابینایان و خط مخصوص آن ها آشنا شدند

امروز مراقب سلامت برای آشنا نمودن نوآموزان با روز جهانی عصای سفید از نوآموزان خواست چشم های خود را ببندند تا متوجه باشند که نابینایان دنیا را تاریک می بینند ،سپس مشخصات نابینایان ( عینک مشکی ، عصای سفید رنگ و…) و خط مخصوص آن ها ( خط بریل ) ومحل هایی که می توانند این خط را ببینند و لمس کنند مانند حاشیه پول ها ، پشت آدامس ، دکمه برخی آسانسور ها و ….به نوگلان آموزش داد ، برخی از نوآموزان نوشته هایی به صورت خط بریل آماده شده بود را با چشم بسته لمس کردند و به صورت نمایش خلاق آموختند اگه یک نابینا برای عبور از خیابان از آن ها کمک خواست چگونه او را یاری کنند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20