برگزاری جلسه هم اندیشی تولید محتوای آموزش مجازی

امروز 24 اسفند ماه 98 اولین جلسه هم اندیشی همکاران مراکز پیش دبستانی جهت تولید محتوای آموزشی جهت ارائه به سایت تبار با حضور کارشناس محترم مقطع جناب آقای رستگار و مدیریت پیش دبستانی واحد 2 سرکار خانم تیموری برگزار گردید

همکارانی که در این طرح مشارکت نمودند:خانم فدائی و خانم میری(پیش دبستانی امام حسین(ع)-واحد2)،خانم هامونی(پیش دبستانی امام حسین(ع)-واحد1)،خانم نوقانی و خانم قائمی(پیش دبستانی امام حسین(ع)-واحد4)

موضوعات مطرح شده برای ارائه آموزش مجازی شامل:

1-صدا آموزی: آموزش صدای حروف “ش”،”گ”و “پ”

2-مفاهیم علوم:مبحث جانوران

3-مفاهیم ریاضی:مباحث الگویابی،جمع و تفریق و دسته بندی

4-آداب ادب: مبحث نوروز

در پایان نیز جانشین محترم موسسه در آموزشگاه حضور پیدا کرده،روند کار را برسی نمودند و هم چنین نکاتی را در رابطه با آموزش مجازی سایت تبار عنوان کردند

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20