برگزاری آخرین جلسه هم اندیشی همکاران

امروز دوشنبه 29 ارپیبهشت ماه 99 آخرین جلسه هم اندیشی همکاران با حضور معاونت و مدیریت مرکز با موضوع اتمام سال تحصیلی و آمورش های مجازی و هم چنین تحویل وسایل نوآموزان برگزار شد

مدیریت مرکز سرکار خانم تیموری در ابتدا با آرزو قبولی طاعات و عبادات همکاران جلسه را آغاز کرده و سپس عملکرد و فعالیت آموزش مجازی همکاران را در اردیبهشت ماه مورد برسی و ارزیابی قرار دادندو در پایان در مورد جمع آوری و تحویل وسایل شخصی و مصرفی نوآموزان با همکاران به گفت و گو پرداختند

پس از پایان جلسه همکاران وسایل نوگلان را بسته بندی کرده که در روز اعطا لوح فارق التحصیلی به ایشان تحویل داده شود


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20