بازی میوه ها(کلاس خانم طلانشان پیش۲ دختران)

امروز 20 بهمن ماه 98 در راستای آموزش میوه های درختی و بوته ای و ریشه ای و اینکه بچه ها با این میوه ها آشنا شدند و هم کاردستی میوه ها را درست کردند و هم نقاشی و کاربرگ آن را به صورت کلاژ درست کردندو هم یک نمونه میوه درختی و بوته ای و ریشه ای به کلاس آوردند و بعد از این مراحل بازی طراحی شد و نوآموزان به صورت فردی با هم به رقابت پرداختند.بازی به این صورت بود که انواع مختلف از میوه های درختی و بوته ای و ریشه ای به وسیله مقوا درست شده بود و در یک سبد گذاشته شد و باید این میوه ها را در جای مناسب خود قرار می دادند .مثلا اگر سیب بود باید روی درخت میگذاشتند.اگر توت فرنگی بود باید در بوته ای که به صورت مقوایی درست شده بود میگذاشتند اگر هویج بود باید در خاک میگذاشتند.و این بازی بین همه نوآموزان انجام شد و با تشویق دوستانشان هیجان و رقابت آن بیشتر میشد.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20