بازدید نوآموزان از پارک ترافیک

روز پنجشنبه 18 بهمن ماه 97 نوآموزان از پارک ترافیک دیدن کردند.

جهت آموزش کودکان و با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک این بازدید با پیگیری مدیریت مرکز خانم پیکانی تحقق پذیرفت. طی آموزش قوانین راهنمایی رانندگی و رعایت نکات ایمنی در عبور و مرور ، امروز نوآموزان به دیدن پارک ترافیک(وابسطه به شهرداری منطقه1) رفتند. در این بازدید نوآموزان بصورت نمادین با رانندگی ماشین های شارژی و عبور از خیابان های شهرک با تابلوها و قوانین آن آشنا شدند. در ادامه نوآموزان نقاشی در همین زمینه کشیده و در کلاس آموزشی شهرک ترافیک برخی نکات ایمنی را در قالب شعر خوانی مشاهده نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20