بازدید از ایستگاه آتش نشانی

آتشنشانان دریادلانی هستند که در هنگام بروز حوادث جان به کف و بی محابا دل به آتش می‌زنند و دل دریایی داشتن یعنی همین

امروز 29 مهر ماه 98 جهت بازدید نوآموزان از ایستگاه آتش نشانی آمادگی هایی صورت گرفت که شامل تهیه گل و هدیه برای ماموران زحمت کش آتش نشانی و آماده کردن شعر آتش نشان برای قدرانی از این نیرو های از جان گذشته بود ، نوآموزان پس از صف بستن سوار بر اتوبوس شده و به مرکز آتش نشانی رفتند

نوآموزان با حضور در مرکز آتش نشانی با ضمن تقدیم گل و هدیه به یکی از نیرو های آتش نشان با اقداماتی که هنگام آتش باید انجام دهند ، شماره آتش نشانی (125) ، نحوه خروج از محلی که آتش گرفته و لوازم و وسایل خطر ساز که باید از دست زدن به آن ها اجتناب کنند آشنا شدند ،سپس آموختند که آتش نشان ها دو گروه هستند ، گروه اطفاء حریق که مسئول خاموش کردن آتش را دارند و لباس آن ها سرمه ای است و گروه امداد و نجات که وظیفه کمک رسانی و انجام عملیات امدادی را دارند و لباس آن ها قرمز است ، در آخر نوآموزان شعر آتش نشانی که آماده کرده بودند را خوانده و با ماشین آتش نشانی و مامور آتش نشان عکس یادگاری گرفتند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20