انتخاب بهداشتیار(مراقب سلامت خانم لطیف نژاد)

امروز 4 آذر ماه 98 بهداشت یاران کلاس ها انتخاب شدند

با توجه به این که توانایی یادگیری مسائل و قدرت بالای الگوگیری نوآموزان از همسالان و دوستان خود بیشتر از مربیان می باشد و همچنین جهت ارتقا حس مسئولیت پذیری و مفید بودن ،مراقب سلامت آموزشگاه اقدام به انتخاب بهداشتار و دادن کارت بهداشتیار به نوگلان منتخب نمود ،بهداشتیار هر کلاس در کنترل بهداشت فردی سایر نوآموزان به مراقب سلامت کمک می کند و در زمان برگزاری کلاس بهداشت نماینده مربی می باشد همچنین در زمان هایی که مربی بهداشت در کلاس حضور ندارد نکات بهداشتی را به هم کلاسی های خود یادآوری می کند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20