امام شناسی(کلاس خانم میری پیش۲ پسران)

امروز 7 دی ماه 98 نوآموزان با امام صادق (ع) و ویژگی های این حضرت آشنا شدند

پسرانم امروز با معنی صادق که ویژگی امام ششم ما شیعیان است آشنا شدند و آموختند که انسان صادق دوست های بسیاری دارد و مردم با او مشورت کرده و راز های خودشون را با او در میان می گذارند هم چنین داستانی از امام صادق (ع) برای نوآموزان نقل شد که در آن مردم از ایشان پرسیدند که چرا دروغ نمی گویند و ایشان فرمودند کسی که دروغ می گوید که می ترسد و من از کسی ترسی ندارم و تنها باید به خاطر خدا گناه نکرده و دروغ نگوییم ، پسران گلم امروز فهمیدند که همیشه حرف راست را محکم و شجاعانه بیان کنند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20