افتتاح کتابخانه مرکز پیش دبستانی

کتابخانه قلب مدرسه است و مدرسه بدون کتابخانه کالبدی بی جان است. عادت به خواندن از کودکی شکل ‌‌می‌گیرد و بعد از خانواده مدرسه دومین محیطی است که باید مقدمات ایجاد این عادت را در کودک ایجاد کند.

امروز شنبه 21 مهرماه 97 کتابخانه پیش دبستانی با حضور مدیریت مرکز و مربیان و نوآموزان افتتاح گردید

این کتابخانه مجهز به 250 جلد کتاب کودک با موضوعات متفاوت از جمله(علمی- قصص قرآنی- داستان پیامبران- بهداشتی و…) و 50 جلد کتب تربیتی- علمی و مذهبی برای استفاده ی مربیان می باشد. تمامی تجهیزات،قفسه ها و تزئینات آن با رعایت اقتصاد مقاومتی ، تدبیر معاونت و همت همکاران آماده ی بهره برداری قرار گرفت. نوآموزان از این کتابخانه استقبال نموده و برنامه ریزی شد نوگلان روزانه از کتابخانه استفاده نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20