اردو آموزشی-تفریحی &#۸۲۲۰;من نبودم دستم بود&#۸۲۲۱;

درباره ی فواید تماشای تئاتر آمده است که : همه از دیدن یک تئاتر خوب، بهره می برند. تئاتر همدردی و همرازی را القا می کند. چگونه تئاتر این ویژگی را به دست می آورد؟ تئاتر باعث می شود مخاطبان درگیر زندگی دیگران شوند. در دنیایی مملو از جلوه های ویژه، تئاتر تخیل خلاق را آموزش می دهد. تئاتر همچنین انزوای عصر دیجیتال را در هم می شکند. به این معنی که مجموعه ای از افراد به صورت هم زمان گرد هم می آیند و مردم واقعی را در زمان واقعی تجربه می کنند به دلیل جنبه آموزشی و ذهنی که تئاتر در کودکان دارد

امروز 29 دی ماه 98 نوآموزان برای تماشا تئائر ” من نبودم دستم بود ” با موضوع عدم حیوان آزاری به فرهنگسرا شهر زیبا برده شدند و از دیدن این تئاتر شاد و آموزنده بسیار لذت بردند


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20