آموزش چوب خط(کلاس خانم فدائی پیش۲ پسران)

ریاضی یکی از درس های آموزشی کودکان است که در دوران تحصیلی باید آن را یاد بگیرند. اول از همه کودک شما باید با اعداد آشنا بشود و شمارش رو یاد بگیرد. برای این که کودک را تشویق کنید تا به راحتی شمارش اعداد رو یاد بگیرد بهتر است با بازی و سرگرمی های مختلف به آن ها آموزش دهید
ریاضی آموزش چوب خط ‌. امروز 23 بهمن ماه 98 در ادامه تکمیل آموزش ها با گفتن قصه چهار تا دوست که میخواستن به گردش برن و دره را ندیدن و پنجمی گرفتشون و اینکه از عدد ۶تا ۹ میرفتن و باز دره را ندیدن عدد ده دیدشون و گرفته آموزش چوب خط از عدد یک تا ده را به بچه ها دادم و بعد از تکمیل آموزش صفحه مربوط به چوب خط را در کتاب های خود آموزش دادند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20