آموزش چراغ راهنمایی و رانندگی(کلاس خانم صاحبی پیش۱)

امروز 8 آبان ماه 98 نوآموزان پیش1 با نمایش اصول چراغ راهنمایی را فرا گرفتد

نوگلان پیش 1 با نمایش خلاق خیابان با نحوه صحیح رد شدن از خیابان، عبور از خط عابر پیاده ، و رنگ ها و مفاهیم چراغ راهنمایی-رانندگی آشنا شدند هدف از این نمایش ایجاد ذوق و اشتیاق برای اجرا نمایش و فراگیری بهتر چراغ راهنمایی-رانندگی و اصول عبور از خیابان از طریق بصری بود

در ادامه آموزش مبحث خیابان و چراغ راهنمایی نوآموزان پس از آموختن رنگ های چراغ راهنمایی و مفهوم هر یک از آن ها و چگونگی عبور از خیابان ، نحوه درست راه رفتن در خیابان و عبور از خط عابر پیاده به کلاژ کاربرگ چراغ راهنمایی و خیابان پرداختند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20