آموزش واحد کار پلیس(کلاس خانم طلانشان پیش ۲ دختران)

امروز 4 آذر ماه 98 نوآموزان با پلیس ، وظایف آن و قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا شدند

ابتدا مربی درباره شغل پلیس و وظایف آن و ارگانهای مختلف پلیس ، احترام گذاشتن به دستورات پلیس و اطاعت کردن از دستورات پلیس با بچه ها به بحث و گفتگو پرداخت سپس در مورد چراغ راهنمایی و رانندگی و مفهوم هر یک از رنگ های آن برای بچه ها توضیح داده شد .و بچه ها به صورت نمایش خلاق نقش پلیس و ماشین و چراغ راهنمایی رانندگی بازی کردند و آموختند که اگر چراغ قرمز بود ماشین ها می ایستند و اگر سبز بود ماشین ها حرکت می کنند و رنگ زرد چراغ هم نشانه احیاط و کم کردن سرعت است.در پایان برای تثبیت آموزش رنگ های چراغ راهنمایی و رانندگی نوگلان با بیسکوییت و کرم کاکائو و سه رنگ شکلات رنگی قرمز و زرد و سبز یک چراغ راهنمایی رانندگی و یک کاردستی خوردنی خوشمزه درست کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20