آموزش مفهوم جاندار و غیر جاندار(کلاس خانم طلانشان پیش۲ دختران)

امروز 4 آبان ماه 98 نوآموزان با مفهوم جاندار و غیر جاندار و ویژگی های هر کدام آشنا شدند

ابتدا برای آموزش واحد کار جاندار و غیر جاندار برای اینکه توجه نوآموزان را جلب کنم یک گلدان گل و یک عروسک دختر را به کلاس آوردم ، سپس با پرسش و پاسخ به اینکه عروسک چرا از زمان خرید تغییر سایزی نداشته ولی شما دختران بزرگ شدید و اینکه چرا گلدان اول یه بذر بوده و حالا آنقدر برگ و گل دارد؟ سپس من برایشان تعریف کردم که جاندار رشد میکند و احتیاج به آب و غذا دارد نفس میکشد ولی غیر جاندار رشد نمیکند آب و غذا نمی خورد و نفس هم نمی کشد سپس بچه ها به اطرافشان نگاه کردند و چیزهایی جاندار و غیر جانداری که می دیدند نام بردند، در پایان برای ارزشیابی برگه واحد کار جاندار و غیر جاندار را در اختیارشان گذاشتم و باید جاندار را رنگ آمیزی میکردند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20