آموزش مفهوم اجازه گرفتن(کلاس خانم طالبی کلاس پیش۲ پسران)

امروز 8 آبان ماه 98 نوآموزان با پرورش صفات اخلاقی و رفتار اجتماعی (اجازه گرفتن) بیشتر آشنا شدند.

کودکان واژه ی مالکیت را می‌فهمند و شاید از یک زمانی به بعد بخواهند تمام وسایل از آن خودشان باشد ما در این جا با یک سری آموزش سعی داریم یاد بدهیم که برای استفاده از وسایل دیگران نیاز به اجازه گرفتن است و نمی توان بدون اجازه وسایل دیگران را استفاده کرد به همین دلیل نو گلانم داستان خرگوش شکمو را به صورت نمایش خلاق انجام دادند و از آن لذت بردند و بعد از آن برای تثبیت بیشتر این مفهوم شعر زیبا یه بچه خوب را باهم خواندند وبعد به تکمیل صفحه گلبرگ پرداختند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20