آموزش مرحله به مرحله کاشت گندم وپخت نان(کلاس خانم محمدزاده پیش۲ دختران)

شرح:امروز 23 بهمن ماه 98 خانم محمدزاده با ذکر داستان مصور کاشت گندم نوآموزان را مرحله به مرحله با کاشت گندم آشنا کرد(مراحل شخم زنی،بذر افشانی،آبیاری؛داشت و برداشت گندم و…).

در ادامه برای تثبیت آموزش مربی با آوردن گندم وآرد در کلاس نوآموزان از نزدیک با مراحل پخت نان آشنا شدن وبا گلوله های خمیری که در اختیارشان گذاشته شده بود نانهای کوچکی درست کردن وبا قالبهایی که از منزل آورده بودن شگلهای زیبایی روی خمیر ایجاد کردن واز انجام این کار بسیار لذت بردن.
در پایان نوآموزان به ارزش واهمیت گندم وزحمتی که در تهیه نان گشیده می شود بیشتر پی بردن.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20