آموزش صرفه جویی(کلاس خانم محمدزاده پیش ۲ دختران)

امروز 24 بهمن ماه 98 نوآموزان با مبحث صرفه جویی در مصرف آب برگرفته از کتاب آداب ادب آشنا شدند

شرح:کودک باید ارزش آن چه را در اختیار دارد بداند تا درک بهتری از پیرامون خود پیدا کند،پس وقتی از صرفه جویی آب برای نوآموزان صحبت می شود منظورمان بهبود سبک زندگی می باشد در ادامه همین مبحث امروز خانم محمدزاده با انجام فعالیت قصه گویی به ذکر داستان (صرفه جویی در مصرف آب) پرداخت و در پایان داستان با بحث و گفتگویی که به نوآموزان پرداخت توجه ایشان را اهمیت آب وصرفه جویی این ماده حیاتی و نعمت خداوند جلب کرد، نوگلان آموختند که آب ماده حیاتی برای زندگی موجودات زنده است


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20