آموزش صدای &#۸۲۲۰;ن &#۸۲۲۰;(کلاس خانم طالبی پیش ۲پسران)

امروز 7 آبان ماه 98 نو آموزان با صدای حرف ” ن” آشنا شدند

طبق روال قبل خانم طالبی از نوآموزان خواست به خانه بروند و اطراف خود را خوب نگاه کنند و هر آنچه در اطراف دیدند که صدای هم آغاز آن حرف “ن” باشد روی یک میز،بچینند و عکس یادگاری برای خود بگیرند و روز بعد موارد داخل عکس را به کلاس بیاورند تا بیشتر در ذهن نوآموزان ثبت شود و اینکه نوآموزان با صدا هم آغاز آشنایی کامل را دارند وبعد آنها با نان،نمکدان،نوشابه،نارنگی نیمرو ،نمک،نعلبکی،نخ و…عکس گرفته بودن و آنها را به کلاس آوردند و بعد کاردستی نیمرو که خانم طالبی از قبل مشخص کرده بود را برش زدند و آن را روی برگه چسباندن . نوآموزان از این کار بسیار لذت بردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20