آموزش شکل هندسی چهارگوش(کلاس خانم طالبی پیش۲ پسران)

امروز 18 آبان 98 نوآموزان با اشکال هندسی مربع و مستطیل کاردستی ببر را درست کردند

نوآموزان طبق آموزش قبلی چهارگوش(مربع،مستطیل) که با کشیدن نقاشی و خمیر بازی و مشخص کردن گوشه و درست کردن این اشکال با ماکارانی و مشخص کردن گوشه های آن انجام شد امروز با خمیر بازی یک حوض آب درست کردند و ماهی های کوچک را گوشه حوض بردند تا مفهوم گوشه برای آنها بیشتر تثبیت شود و بعد با برش چهارگوش(مربع،مستطیل)در سایزهای مختلف کاردستی ببر را درست کردند که هدف از این کار بیشتر با این دو شکل هندسی آشنا شدند و استفاده از ابزار و پرورش ذوق هنری،دقت و تمرکز در برش و تقویت انگشتان دست بود


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20