آموزش آداب تشکر کردن در راستای کتاب آداب و ادب(کلاس خانم میری پیش۲ پسران)

امروز 20مهرماه 1398 پسران گل کلاس خانم میری با مفهوم تشکر کردن (از موارد مهارت های زندگی) آشنا شدند. پس از بحث وگفتگو ، نوآموزان آموختندکه باید در قبال لطف دیگران حتما تشکر کنند و اینکه از چه کسانی و به چه روش هایی باید تشکرکرد(مانند: مادر و پدرمان مربیان و تمام کسانی که در طول زندگی برای ما زحمت کشیدند).آشنایی با مفهوم کلماتی مانند: ممنون تشکر – سپاس .. . و اینکه گاهی با دست دادن و برخواستن از جای خود می توان تشکر کرد و سپس در نمایش خلاق دوستی ماهی و خرچنگ یادگرفتند که تشکرکردن بابت دوستی و محبت بیشتر می شود وقدر یکدیگر را بهتر می دانیم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20