آموزش آداب اجتماعی مسئولیت پذیری(کلاس خانم محمد زاده پیش ۲ دختران)

امروز شنبه 23 آذر ماه 98 خانم محمدزاده آموزش مسئولیت فردی را در کلاس به بحث وگفتگو نشستند .

در پی آموزش مباحث آداب اجتماعی نوبت به آموزش مسئولیت پذیری رسید که مسئولیت فردی مورد توجه قرار گرفت و با ذکر داستان (خاله کوکب) توجه نوآموزان به این مبحث جلب شد و مسئولیت فردی هر کودک با کمک مربی از زبان نوآموزان بیان شد مانند تمییز ومرتب کردن کلاس ،نظم وترتیب در خارج و داخل شدن به کلاس و..، در ادامه برای تثبیت آموزش مسئولیت پهن کردن روفرشی برای صرف چاشت و کمک به دوستان برای شستن دست ها قبل چاشت به دو نفر از نوآموزان داده شد که به خوبی انجام دادن و به عنوان افراد مسئولیت پذیر در کلاس معرفی شدند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20