آشنایی نوآموزان با صنعت پست

امروز17 مهر ماه 98 نوآموزان به مناسبت روز جهانی پست با پاکت نامه ، پستچی و طریقه پست نامه (فرستنده گیرنده و تمبر و پاکت ) و دیگر راه های ارتباطی آشنا شده و هر کدام برای مادرانشان نقاشی کشیده و داخل پاکت نامه گذاشتند و به صورت نمادین در اخل صندوق پست انداختند که به دست مادرانشان برسد، هدف از این فعالیت آشنایی با پاکت نامه و فرستنده و گیرنده و همچنین نحوه پست کردن نامه در صندوق پست و تقویت حس ذوق و دوستی نوگلان نسبت به مادرانشان بود

هم چنین در ساعت تفریح در سالن سمعی بصری معاونت مرکزی خانم حیدریان برای نوآموزان در مورد نحوه ارسال نامه ها در زمان های قدیم ( اسب – کبوتر) وسپس تاسیس اداره پست ( رنگ زرد صندوق پست و ماشین پست و اینکه آرم اداره پست یک پرنده است ) صحبت کردند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20